sosyoloji

TÜRKİYE’DE KIRSAL VE KENTSEL AİLENİN KARŞILAŞTIRILMASI

 Giriş  Türkiye şartlarına göre Türk İhtisas Komisyonu ( 1989:34) aileyi; ‘ Kan bağlılığı, evlilik ve diğer yasal yollardan aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan fertlerden oluşan, fertlerin cinsel, psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, fertlerin topluma uyum ve katılımlarının sağlandığı ve düzenlendiği temel bir toplumsal bilim.’ olarak tanımlamıştır. Türkiye’de kırsal ve kentsel… Okumaya devam et TÜRKİYE’DE KIRSAL VE KENTSEL AİLENİN KARŞILAŞTIRILMASI

Reklam